LASER RESURFX LUMENIS M22

O LASERZE RESURFX LUMENIS M22

To wielofunkcyjny system, pozwalający na przeprowadzenie bardzo efektownych zabiegów w terapii defektów skóry. System ten wyposażony jest w dwie głowice, które służą do przeprowadzenia specjalistycznych zabiegów estetycznych.

W całej platformie Lumenis M22 zastosowano technologię OPT (optimal pulse technology), dzięki której otrzymuje się na wyjściu impuls światła o stabilizowanej mocy. Dzięki technologii lasera Lumenis M22 występowanie pozabiegowychkomplikacji obniżone jest do poziomu poniżej 0,1%. Dla polepszenia komfortu Pacjenta system posiada również specjalny mechanizm chłodzenia skóry podczas zabiegu.

Działanie zabiegów z wykorzystaniem systemu Lumenis M22, podobnie jak w przypadku innych zabiegów laserowych, opiera się na zjawisku selektywnej fototermolizy – niszczenia określonych struktur skóry w wyniku zaabsorbowania przez nie energii emitowanej przez urządzenie.

Bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów laserowych wymaga od nas zastosowania się do pewnych zaleceń, które przyspieszają uzyskanie szybkiego efektu i zapobiegają wystąpieniu działań niepożądanych.

1. Laser ResurFx nie powoduje przerwania ciągłości skóry. Jego działanie polega na utworzeniu małego poparzenia w celu pobudzenia komórek do regeneracji bez powstawania pęcherzy.
2. Laser powoduje tylko koagulacje, nie ablacje (nie złuszcza), przez co jest mniej drastyczny. Buduje on stopniowo nowe warstwy skóry, przez co potrzebna jest seria zabiegów; plusem jest to, że nie wymaga długiej rekonwalescencji.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

PO ZABIEGU

SPRAWDŹ CENY ZABIEGÓW

x

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Prawa do materiałów zawartych na stronie royallaser.pl przysługują spółce ROYAL LASER ESTETIC S.C., za wyjątkiem takich, które są wyraźnie oznaczone jako należące do osób trzecich i z których korzystanie oparte jest na porozumieniach z tymi osobami.

Zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie, udostępnianie, kopiowanie, drukowanie, opracowywanie, modyfikowanie opisanych materiałów oraz jakichkolwiek części strony royallaser.pl, w celach innych niż potrzeby osobiste użytkownika oraz wyłącznie w celach niekomercyjnych i to pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania materiałów w innych niż royallaser.pl witrynach internetowych, a także w ramach wszelkich innych form rozpowszechniania.

Wszelkie przypadki bezprawnego wykorzystywania materiałów pochodzących ze strony royallaser.pl będą przez nas egzekwowane na drodze prawnej.